مهر ۱۳, ۱۴۰۰

چهارمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

عنوان: چهارمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://conf.sru.ac.ir/cem2022/fa/ ایمیل: cem@sru.ac.ir تلفن دبیرخانه: ۲۲۹۷۰۰۵۲(۹۸۲۱+) برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه تربیت دبیر شهید […]