شهریور ۱۱, ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی

عنوان: هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://www.spconf.ir/fa/ ایمیل: info@spconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۷۴۹۰۹۵۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه آموزش عالی […]