دی ۶, ۱۴۰۰

کارگاه نگارش مقاله به زبان‌انگلیسی و نحوه یافتن مجلات مناسب و مکاتبه با سر دبیر

عنوان: کارگاه نگارش مقاله به زبان‌انگلیسی و نحوه یافتن مجلات مناسب و مکاتبه با سر دبیر عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه رحمان تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ تاریخ […]