شهریور ۱۵, ۱۴۰۰

هفتمین دوره همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین

عنوان: هفتمین دوره همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://geoc.ir/ ایمیل: info@geoc.ir تلفن دبیرخانه:  ۲۸۴۲۱۸۰۱-۰۲۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: اندیشکده مطالعات […]