شهریور ۱۵, ۱۴۰۲

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

عنوان: شانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://ljcnf.ir ایمیل: info@ljcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: لهستان آخرین […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی

عنوان:چهاردهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://ljcnf.ir ایمیل: info@ljcnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: کشور لهستان […]