آذر ۲۲, ۱۴۰۰

دوره مدیریت استرس در سخنرانی

عنوان: دوره مدیریت استرس در سخنرانی عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه گیلان با همکاری انجمن های علمی روان شناسی و مشاوره […]