اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱

سخنرانی کلیدی اساتید در رویداد بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و کارآفرینی ایران و تاجیکستان

عنوان: سخنرانی کلیدی اساتید در رویداد بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و کارآفرینی ایران و تاجیکستان عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: کنفرانس بین المللی مطالعات […]