مهر ۲۹, ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

عنوان: دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://iccam.ir/ ایمیل: info@iccam.ir تلفن دبیرخانه:  ۰۵۱۳۸۵۳۷۲۳۸ برگزارکننده / […]