مهر ۱۶, ۱۴۰۰

پنجمین دوره همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع

عنوان: پنجمین دوره همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://mngc.ir/index.php ایمیل: info@http://mngc.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۵۳۶۶۴۸۶۰۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: اندیشکده مطالعات […]