مهر ۲۹, ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی

عنوان: چهارمین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://em2022.ir/fa/ ایمیل: info@em2022.ir تلفن دبیرخانه: ۴۲۱۶۶۱۱۲  – ۰۱۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه آموزش عالی مهرآستان […]