مرداد ۴, ۱۴۰۱

کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

عنوان: کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://mcii-conf.ir ایمیل: s.saebniya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷ برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز آموزش علمی کاربردی […]