آذر ۲۰, ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

عنوان: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://confme.ir/ ایمیل: Email : info@confme.ir تلفن دبیرخانه: ۷۱۰۵۳۱۹۹-۰۲۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: شبکه دانشگاه های مجازی […]