اسفند ۲۴, ۱۴۰۰

کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و کارآفرینی ایران و تاجیکستان

عنوان: کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و کارآفرینی ایران و تاجیکستان سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://entrepreneur.confnashr.ir/ ایمیل:  tsp_eng_tech_co@yahoo.com – bastehnegar.ins@gmail.com تلفن دبیرخانه:  ۰۹۱۳۸۱۲۳۶۹۶ ۰۳۱۳۴۲۰۳۰۰۴-۰۳۱۳۴۲۰۳۰۰۵-۰۳۱۳۴۲۰۳۰۰۶ داخلی ۱۸ […]