دی ۶, ۱۴۰۰

یازدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی

عنوان: یازدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی سطح برگزاری: ملی و بین المللی وب سایت: http://conf.uok.ac.ir ایمیل: icelet2022@uok.ac.ir تلفن دبیرخانه: ۰۸۷۳۳۶۶۰۰۷۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه کردستان […]