شهریور ۱۹, ۱۴۰۰

نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی

عنوان: نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://conf.birjand.ac.ir/1ppt/default.aspx ایمیل: ppthp.conf@birjand.ac.ir تلفن دبیرخانه: ۳۲۲۵۴۰۴۱ – ۰۵۶ برگزارکننده […]