آذر ۲۰, ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

عنوان: چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://iccad.ir/fa/ ایمیل: Email : info@iccad.ir تلفن دبیرخانه: ۷۱۰۵۳۱۹۹-۰۲۱ برگزارکننده / برگزارکنندگان: شبکه دانشگاه های […]