شهریور ۱۴, ۱۴۰۰

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بنیادین علوم انسانی

عنوان: فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بنیادین علوم انسانی وب سایت: http://frh.sccsr.ac.ir/ محورها: تولید علم در قلمرو فلسفه و روش‌شناسی و نظریات بنیادین صاحب امتیاز: عطاء الله […]