تیر ۲۶, ۱۴۰۱

جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی

عنوان: جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی وب سایت: https://jiac.ir/fa/ محورها: موضوعات مورد پذیرش در جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی ۱- پژوهش در فرهنگ و هنر، هنر اسلامی، فلسفه […]