شهریور ۱۹, ۱۴۰۰

کنفرانس ملی علوم شناختی

عنوان: کنفرانس ملی علوم شناختی سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://csc2022.ir/ ایمیل: info@csc2022.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۲۲۹۳۳۸۷۹ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه صنعتی مالک اشتر محل برگزاری: تهران […]