آذر ۱۲, ۱۴۰۱

مدل جهانی رفتار شناسی DISC در مدیریت منابع انسانی در کسب و کار

عنوان: مدل جهانی رفتار شناسی DISC در مدیریت منابع انسانی در کسب و کار عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی اردبیل- شرکت فناوری […]