مهر ۱۵, ۱۴۰۰

پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی

عنوان: پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://www.humanitycong.ir/fa/ ایمیل: info@humanitycong.ir […]