تیر ۱۷, ۱۴۰۲

سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

عنوان:  سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hslconf.ir ایمیل: info@hslconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: کشور […]
بهمن ۲, ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

عنوان: دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://hslconf.ir ایمیل: info@hslconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه […]