خرداد ۹, ۱۴۰۱

شانزدهمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست

عنوان: شانزدهمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://vconf.ir/ ایمیل: vconfpaya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۰۱۰۶۵۳۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و […]