شهریور ۲۹, ۱۴۰۲

سومین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه کسب و کار

عنوان: سومین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه کسب و کار عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز خدمات مشاوره ای مدیریت و […]