مهر ۱۵, ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

عنوان: ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://icll.bcnf.ir/index.php ایمیل: icll@bcnf.ir تلفن دبیرخانه: ٠٢١٨٨٨١۶٣٩۵ برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز […]