فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

عنوان: پانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://llcscnf.ir ایمیل: info@llcscnf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی محل برگزاری: کشور […]