دی ۳۰, ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی روش تحقیق

عنوان: کارگاه آموزشی روش تحقیق عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: مرکز علمی و کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱ اردبیل تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ساعت شروع […]