مهر ۵, ۱۴۰۱

چهاردهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی

عنوان: چهاردهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://pceconf.ir ایمیل: info@pceconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۳۸ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۱

سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی

عنوان: سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://icpce.ir ایمیل: info@icpce.ir تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۷۱۰۵۳۸۳۳ برگزارکننده / برگزارکنندگان: سازمان بین المللی مطالعات […]