مهر ۲۳, ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی

عنوان: دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی سطح برگزاری: ملی وب سایت: ensani.confnashr.ir ایمیل: tsp_eng_tech_co@yahoo.com – taherzadeh.res@gmail.com […]