شهریور ۱۱, ۱۴۰۰

پنجمین همایش ملی تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای

عنوان: پنجمین همایش ملی تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://www.tademam.ir/ ایمیل: http://www.tademam.ir/contactus تلفن دبیرخانه: http://www.tademam.ir/contactus برگزارکننده / برگزارکنندگان: دبیرخانه تبیین […]