آذر ۲۱, ۱۴۰۰

آشنایی با نحوه ی تأسیس دفاتر ترجمه رسمی قوه ی قضاییه

عنوان: آشنایی با نحوه ی تأسیس دفاتر ترجمه رسمی قوه ی قضاییه عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سیستان و […]