فروردین ۱۹, ۱۴۰۱

دوره آموزش و پرورش توانمند محور

عنوان: دوره آموزش و پرورش توانمند محور عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه گیلان با همکاری انجمن های علمی علوم تربیتی دانشگاه […]