مرداد ۱۱, ۱۴۰۲

همایش مدیریت بحران

عنوان:  همایش مدیریت بحران عنوان نشست علمی: همایش علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: کالج بین المللی ابن سینا گرجستان تاریخ شروع: ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ تاریخ پایان: ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت […]
مرداد ۱۱, ۱۴۰۲

دوره مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان:  دوره مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: کالج بین المللی ابن سینا گرجستان تاریخ شروع: … تاریخ پایان: … ساعت […]
مرداد ۱۱, ۱۴۰۲

کارگاه تغذیه ورزشی

عنوان:  کارگاه تغذیه ورزشی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: کالج بین المللی ابن سینا گرجستان تاریخ شروع: … تاریخ پایان: … ساعت شروع نشست: مجازی – طول دوره ۵ […]
مرداد ۱۱, ۱۴۰۲

دوره مولتی ریمو

عنوان:  دوره مولتی ریمو عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: کالج بین المللی ابن سینا گرجستان تاریخ شروع: … تاریخ پایان: … ساعت شروع نشست: مجازی – طول دوره ۱۰ […]
مرداد ۱۱, ۱۴۰۲

دوره طب سوزنی

عنوان:  دوره طب سوزنی عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: کالج بین المللی ابن سینا گرجستان تاریخ شروع: … تاریخ پایان: … ساعت شروع نشست: مجازی – طول دوره ۲۳ […]
مرداد ۱۱, ۱۴۰۲

کارگاه تخصصی تعیین سن اسب

عنوان:  کارگاه تخصصی تعیین سن اسب عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: کالج بین المللی ابن سینا گرجستان تاریخ شروع: … تاریخ پایان: … ساعت شروع نشست: مجازی – طول […]
مرداد ۱۱, ۱۴۰۲

دوره مشکلات رفتاری کودکان ( بیش فعالی و اوتیسم)

عنوان:  دوره مشکلات رفتاری کودکان ( بیش فعالی و اوتیسم) عنوان نشست علمی: دوره آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: کالج بین المللی ابن سینا گرجستان تاریخ شروع: … تاریخ پایان: … […]