مهر ۱۲, ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری

عنوان: اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: http://www.csda.ir/fa/ ایمیل: iran.csda@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۲۱-۵۸۴-۸۶۳۶ برگزارکننده / برگزارکنندگان: […]