اردیبهشت ۳, ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی

عنوان: چهارمین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی سطح برگزاری: بین المللی و ملی وب سایت: https://iscv4.ir/fa/ ایمیل:  info.fataei@gmail.com  تلفن دبیرخانه:  ۰۴۵۳۳۲۵۰۱۵۶ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه […]