خرداد ۹, ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره

عنوان: نهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://abconf.ir/ ایمیل: abconfpaya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۰۱۰۶۵۳۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر […]