خرداد ۹, ۱۴۰۱

چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

عنوان: چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://hamyarconf.ir/ ایمیل: hamyarconfpaya@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۵۰۱۰۶۵۳۰ برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی […]