تیر ۲۸, ۱۴۰۱

کارگاه آمــوزش مقالــه نویسـی ویژه هنرمندان ایران

عنوان: کارگاه آمــوزش مقالــه نویسـی ویژه هنرمندان ایران عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: موسسه فرهنگی هنری و دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی تاریخ […]