شهریور ۱۴, ۱۴۰۰

شناسایی اکوسیستم توربین های آبی در ایران و رصد فناوری مربوطه

عنوان: شناسایی اکوسیستم توربین های آبی در ایران و رصد فناوری مربوطه عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: پژوهشگاه نیرو تاریخ شروع: ۲۹ شهریور […]