آذر ۱۲, ۱۴۰۱

عارصه یابی تصمیم گیری مدیران در شرایط عدم قطعیت ( مبتنی بر تکنیک ها و راهکارها )

عنوان: عارصه یابی تصمیم گیری مدیران در شرایط عدم قطعیت ( مبتنی بر تکنیک ها و راهکارها ) عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: شرکت فناوری و […]