آذر ۲۱, ۱۴۰۰

کاربرد تکنیک ERP در پژوهش های عصب روان شناختی زبان

عنوان: کاربرد تکنیک ERP در پژوهش های عصب روان شناختی زبان عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشکده ادبیات فارسی وزبان های خارجه دانشگاه علامه طباطبایی تاریخ […]