آذر ۴, ۱۴۰۰

Transcendental Expansionism

عنوان: Transcendental Expansionism عنوان نشست علمی: سخنرانی علمی برگزارکننده / برگزارکنندگان: گروه زبان و ادبیّات انگلیسی دانشگاه گیلان تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت شروع نشست: ۲۰:۰۰ […]
آذر ۲, ۱۴۰۰

وبینار ترجمه‌ی رسمی اسناد و مدارک

عنوان: وبینار ترجمه‌ی رسمی اسناد و مدارک عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: انجمن علمی مترجمی دانشگاه جهرم تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت […]
آبان ۲۹, ۱۴۰۰

کارگاه آشنایی با مقدمات و بازار کار ترجمه رسمی

عنوان: کارگاه آشنایی با مقدمات و بازار کار ترجمه رسمی عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی تاریخ شروع: […]