آذر ۱۰, ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی آنلاین “ترجمه فیلم و سریال: چالش‌ها و راهبردها”

عنوان: کارگاه آموزشی آنلاین “ترجمه فیلم و سریال: چالش‌ها و راهبردها” عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه […]