اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۱

کارگاه تجربه‌ی ترجمه

عنوان: کارگاه تجربه‌ی ترجمه عنوان نشست علمی: کارگاه آموزشی برگزارکننده / برگزارکنندگان: انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه یزد با همکاری انجمن‌های ادبیات انگلیسی دانشگاه‌های شیراز، بیرجند، […]