آذر ۲۲, ۱۴۰۰

فصلنامه تخصصی آوای تاربخ

عنوان: فصلنامه تخصصی آوای تاربخ وب سایت: www.avayetarikh.com محورها: مسایل تاریخی صاحب امتیاز: مریم کاشف نیا مدیر مسئول: مریم کاشف نیا سردبیر: دکتر روشنک ماسوری شماره استاندارد: … سطح ژورنال: علمی تخصصی زبان ژورنال: فارسی_انگلیسی […]