آبان ۱۸, ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر

عنوان: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://isfconf.ir/ ایمیل: info@isfconf.ir تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۳۱۲۶۹۷۸۲ برگزارکننده / برگزارکنندگان: دانشگاه […]