شهریور ۱۹, ۱۴۰۰

نخستین همایش بین المللی باستان شناسی و تاریخ حوزۀ فرهنگی هلیل رود

عنوان: نخستین همایش بین المللی باستان شناسی و تاریخ حوزۀ فرهنگی هلیل رود سطح برگزاری: بین المللی وب سایت: https://conf.halil.ujiroft.ac.ir/Home/Index ایمیل: conf.halil.ujiroft@gmail.com تلفن دبیرخانه: ۴۳۲۳۳۰۰۰-۴۳۳۴۷۰۶۱ – […]