خرداد ۱۱, ۱۴۰۱

برگزاری بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی به میزبانی دانشگاه جرجیا در تفلیس پایتخت کشور گرجستان

بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی به میزبانی دانشگاه جرجیا در تفلیس پایتخت کشور گرجستان با حضور اسرافیل شیرازی ارائه دهنده ی دکترین ضدبازاریابی و […]