اسفند ۱۶, ۱۴۰۰

کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی

عنوان: کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی سطح برگزاری: ملی وب سایت: https://ensani.confnashr.ir/ ایمیل: s.saebniya@gmail.com تلفن دبیرخانه:  ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷ – ۳۳۶۱۷۰۹۷ -۰۴۵ – ۰۹۳۳۳۴۹۸۱۲۶ […]