شهریور ۱۹, ۱۴۰۰

نخستین همایش ملی الهیات شهر

عنوان: نخستین همایش ملی الهیات شهر سطح برگزاری: ملی وب سایت: http://urbantheology2021.um.ac.ir/fa/ ایمیل: ishm@um.ac.ir تلفن دبیرخانه: ۰۵۱۳۸۸۰۴۸۵۹ برگزارکننده / برگزارکنندگان: فردوسی مشهد محل برگزاری: پژوهشکده مطالعات […]